عکس توسط Calum MacAulay در Unsplash

یک جایگزین هایکو: نحوه نوشتن شعر تانکا

شریک زندگی من پیشنهاد کرد که برای غلبه بر انسداد نویسنده و تحقق تعهدات WritMarch برای شب ، یک هایکو دیگر بنویسم. سرگرم کننده بود که یک ادای احترام 17 هجایی را به camelCase نوشتم ، اما می خواستم خودم را بیشتر تحت فشار قرار دهم. پس از جستجوی بیش از حد برای نوشتن پیام ها و الهام بخش ، من به دنبال گزینه های جایگزین برای هایکو شدم و تانکا را کشف کردم.

به گفته برت کریستینسن ، سردبیر خانه هایکو ، تانکا ساختار 31 هجایی 5-7-5-5-7 دارد که آن را شبیه یک هایکو با دو خط اضافی می کند. اشعار تانکا به صورت سنتی به عنوان یک خط مداوم سروده شده است ، اما نسخه های مدرن انگلیسی به طور معمول در پنج خط فرمت می شوند. آنها تمایل ندارند که دارای علائم نگارشی باشند.

شعر تانکا به دلیل چرخش ، یا محوری ، در وسط ، به خصوص سرگرم کننده است و نشانگر گذار از ایده دو خط اول به واکنش در دو سطر آخر است.

این با استفاده از دانش جدید من مسلح شده است ، این اولین tanka من است:

ذهن خیلی ناپسند
برای جلوگیری از کار ، به دنبال راه حلهایی است
پسر عموی هایکو پیدا می کند
یک آهنگ کوتاه باعث می شود کسی لبخند بزند
در میان هراس همه گیر

این پست بخشی از سری WritMarch من است ، تعهد به نوشتن روزانه به مدت یک ماه.